IMPACT EXECUTIVES

IMPACT EXECUTIVES ARBETAR MED IMPACT INTERIM MANAGEMENT

Vårt unika nätverk av Impact Interim Executives och Impact Advisors består av operationellt framgångsrika och verifierade ledare som tillämpar sina erfarenheter och adderar värde i er organisation från första dagen. Vi arbetar nära och långsiktigt med våra klienter och konsulter och skapar förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. Genom vår gedigna erfarenhet av personbedömning, att tolka klienters behov och företagskultur identifierar vi rätt Impact Interim Manager i linje med strategi och affärsmål.

Impact Executives är en av Nordens ledande aktörer inom Interim Management – förändringsledning på ledningsgrupps- och styrelsenivå. Vi är ett dotterbolag till Alumni.

VÅRA KLIENTER

NÅGRA AV VÅRA KLIENTER

Våra klienter är verksamma inom en bredd av branscher inom både privat näringsliv och offentlig verksamhet. För oss är det viktigt att arbeta nära och långsiktigt med våra klienter och konsulter för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. Vi har lång erfarenhet av personbedömning och av att tolka våra klienters behov och företagskultur identifierar vi rätt Impact Interim Manager i linje med strategi och affärsmål.

IMPACT MANAGEMENT

VARFÖR EN IMPACT INTERIM MANAGER?

Vi levererar rätt lösning för de utmaningar våra klienter står inför. Vi har stor erfarenhet av att tillhandahålla rätt Impact Interim Manager i linje med klienters strategier och affärsmål.

Impact Interim Managers skiljer sig från permanenta rekryteringar på så sätt att de levererar ett direkt och hands-on stöd under en tidsbegränsad period, vanligtvis mellan sex till tolv månader. Våra interima förändringsledare analyserar verksamhetens behov från ett utifrån-och-in perspektiv och då deras fokus ligger på snabba resultat är de ett kostnadseffektivt sätt att leverera tillväxt, transformation, turn-around eller stötta vid vakanser på ledningsgruppsnivå.

Tillgänglighet – kan påbörja ett uppdrag med kort varsel

Värde – lång erfarenhet inom sitt område och är överkvalificerad, kan leverera värde från dag ett

Resultat – fokus på att snabbt leverera mätbara resultat