DIN ROLL ÄR ATT COACHA ORGANISATIONEN I ATT KOMMA FRAMÅT

Lars Thorén – En erfaren Executive Interim Manager

aug 13, 2018

”Interim Management är ett utmärk sätt att täcka upp temporära behov vid till exempel sjukdom eller förändring”.

Lars Thorén har arbetat som interim manager i många år och har innan dess haft höga ledande befattningar i multinationella bolag som SKF, Sandvik, Volvo och senast Gunnebo. Att han började ta interima uppdrag var lite av en slump då en bekant som ägnade sig åt interima uppdrag på heltid och berättade om det mer självständiga sättet att arbeta. Lars tog kontakt med ett flertal aktörer och via Impact Executives hamnade han på MidTrailer i rollen som interim VD. Tanken var initialt att han under 3 månader bland annat skulle ta fram en strategi för att uppnå en lönsam tillväxt. Bolagets tillväxt hade stagnerat de senaste åren och det bedömdes att det fanns en betydande potential att öka lönsamheten.

Under uppdragets gång kom Lars överens med ägaren att han skulle gå in som Interim VD under 9 månader för att starta upp förändringsprogrammet till dess att en permanent VD rekryterats. Efter ett år som Interim VD är nu Lars anställd som VD för bolaget fr.o.m. mars 2018. ”Att ha en interim VD är inte optimalt långsiktigt, det ger en oro i organisationen. Det har varit fantastiskt roligt att få vara med och starta upp förändrings resan som interim VD och börja vända bolaget till lönsam tillväxt.” Lars säger att det är kanske lite av en antikarriär att gå från storbolag till en relativt liten verksamhet, men att det känns jättebra. ”Jag är närmre verkligheten men med samma typ av ledarutmaningar och jag har fått respekt som ledare från dag ett.”

Som Interim Manager måste du snabbt staka ut en strategi, börja skapa en vision – hur ska vi ta oss dit. Du behöver också få med dig alla på resan genom att låta dem vara delaktiga. ”Det gäller att leverera på strategin och ställa tydliga krav. Och samtidigt vara ödmjuk, lyssna mycket och inte ha förutfattade meningar. Alla företag har sina bekymmer och behöver anpassade lösningar. Lösningarna finns oftast inom organisationen och det gäller att vara en god lyssnare. ”Det är din roll att coacha organisationen i att komma framåt.”

Vilka är fördelarna med att anlita en Interim Manager ur ett kundperspektiv?

”Fördelen med Interim Management är att du som kund får in den kompetens du behöver, en för uppdraget ofta överkvalificerad person. De har en bred verktygslåda och perspektiv från andra branscher. Du kan få 100% förtroende och lojalitet – en Interim Manager har ingen dold agenda och behöver inte ägna sig åt politiska spel. Du som uppdragsgivare får en väldigt relevant opartisk bedömning om hur verksamheten fungerar.”

Vad är ditt bästa råd för att vara framgångsrik som Interim Manager?

”Det är viktigt att ha en kontinuerlig och nära dialog med dina stakeholders. Ofta förväntar ägaren en förändring av något slag och det är viktigt att man förstår deras förväntningar och har samma bild av vägen framåt. I uppdraget gäller det att ha ett gott ledarskap, du måste vara öppen och transparant, ha integritet och vara ödmjuk. Samtidigt krävs att du kan vara tydlig och rak och leverera konstruktiv feedback. För mig har det varit viktigt att vara med i matchen, Midtrailer är ett litet tillverkande bolag och jag har själv gått ner på golvet och monterat. Det har visat organisationen att jag vill förstå hur verksamheten fungerar och att bygga en kultur som kännetecknas av öppenhet och respekt för varandra. Jag att tycker det är som roligast när jag förstår hela affären, förstår var problemen finns och gå ner i detalj.”

Hur ser du på interimsbranschens framtid?

”Jag tror definitivt att detta är framtiden. Det är en utmärk möjlighet för bolag att täcka upp temporära behov vid sjukdom eller förändring. Jag ser det som en bättre lösning än konsulter då förändringen drivs av en person inifrån organisation. Jag tror starkt på att ägarskapet och ansvaret för att driva förändring måste komma från ledningsgruppen i företaget. Konsulter är bra att anlita i många fall för att täcka upp kompetensbrister samt att få ökat fokus och resurser att driva förändring men ägarskapet att driva förändring kan aldrig delegeras till en person utanför organisationen.”