JAG LEVERERAR EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING PÅ UPPDRAGSGIVARENS PROBLEM

Birgitta Hjelm – Interim Manager inom HR

sep 3, 2018

Birgitta Hjelm har arbetat som professionell Interim Manager inom HR sedan 2010. I sin senaste anställning, som HR Manager Nordics hos en multinationell verksamhet inom hälsa och rengöringsprodukter, drevs en stor omorganisation där hon bl.a. avvecklade sin egen roll. Då hon hade positiv erfarenhet av interima uppdrag sedan tidigare, ville hon gärna testa att arbeta som konsult – och egen företagare. Sedan dess har intressanta uppdrag avlöst varandra. Birgitta berättar att det blir allt vanligare att företag engagerar Interim Managers: ”Branschen har lossnat mer nu, man har en ökad förståelse för vad Interim Management är och hur man kan utnyttja en konsult på bästa sätt. Trenden att arbeta i projektform ökar också – verksamheter har behov av olika kompetens i olika skeenden.”

En av Birgittas uppdragsgivare är ett bolag inom kontorsmaterial där hon har varit i tre omgångar. I uppdragen hos dem har hon fått driva neddragningar i samband med en integration av två bolag vilket bland annat omfattat arbete med facket och utveckling av regionchefer. ”I svåra situationer måste du som ledare vara med att coacha genom nödvändiga processer och nya uppgifter.”

I en Interim Manager får man enligt Birgitta in en kompetens som man inte redan har i verksamheten. Konsulten har varit i liknande situationer men i olika miljöer tidigare och vet vad som fungerar. ”Att jag kan bjuda på min erfarenhet, sätta strukturer och lyfta in sin kunskap är otroligt givande både för mig och uppdragsgivaren.”

När det gäller att leda i förändring så är det viktigt att få förtroende och stöd från den som fattat beslut om förändringen. Att vara lyhörd och kommunicera tydligt är viktigt för att få med sig hela organisationen. ”Det är en förmån att kunna fokusera på detta samtidigt som jag avlastar cheferna. Att sitta med i ledningsgruppen tycker jag fungerar bäst, då kan man göra nytta snabbast.”

Den stora fördelen med att ta in en Interim Manager är att personen är tillgänglig snabbt och har en överkompetens vilket gör att han/hon kan leverera från dag ett. ”Man har vanan med sig från olika miljöer och kan snabbt anpassa sig, jag levererar en skräddarsydd lösning. Men det är viktigt att göra sig själv överflödig, det ska inte vara problematiskt för verksamheten när man lämnar.”

När det gäller branschens framtid så upplever Birgitta en ökad efterfrågan, speciellt från start-ups – det är viktigt för dem att göra rätt från början. Hennes råd till en uppdragsgivare som funderar på att ta in en Interim Manager är att verkligen fundera på vad man behöver ”Det är jätteviktigt med ett tydligt uppdrag och att man får mandat och förtroende. Jag upplever även att uppföljning och transparens är ett måste för att lyckas. Det måste ske en ordentlig överlämning, kompetensen får inte gå ut med mig genom dörren.”