RÄTT KUNSKAPER PÅ PLATS I EN SNABBFÖRÄNDERLIG VÄRLD

Christopher Häggström om att engagera en interim digital förändringsledare

sep 12, 2018

Christopher Häggström hade precis lämnat en roll som Digital Marketing and E-commerce Director på Yves Rocher när han blev uppringd av Impact Executives gällande en roll som interim digital strateg till Yrkesakademin. Uppdraget var att ta fram en digital, eller snarare Omnichannel strategi och genomföra ett digitalt transformationsprogram förutsatt att CEO på Yrkesakademin valde att satsa på föreslagen strategi. CapMan som är en aktiv ägare som PE-bolag såg stort värde i satsning på digitalt som ”affärsstärkare” liksom att nå ökad kostnadseffektivitet, inte minst i marknads- och säljarbetet.

”Att arbeta som Interim Manager är spännande då man är i en verksamhet där både styrelse och VD ser ett behov av förändring och snabba beslut. Man har en större möjlighet att utmanas och utvecklas och man bygger även ett fantastiskt nätverk. I en permanent roll är beslutsvägarna ofta längre och internpolitik kan ta mycket tid och energi.”

Hur mogna är verksamheter idag inom digitalisering?

”Det är en tydlig skillnad mellan B2B- och B2C-bolag, där B2C ligger långt före i sin digitala resa. Vissa branscher, som utbildningssektorn och konsumentvarusektorn ligger i framkant. Nu arbetar man på ett helt annat sätt digitalt vilket betyder att man måste lägga om sin marknadsbudget, och här hänger många företag inte med. Företagsledningen måste inse vikten av digitalisering för den framtida överlevnaden och ta in rätt kompetens, inte bara i verksamheten utan även i ledningsgrupp och styrelse. Start-ups är generellt mycket bättre inom digitaliserade affärer, där marknadschefen har mandat att ändra i budgeten mellan budgetposter. Det är viktigt att tänka på att morgondagens beslutsfattare har en helt annan digital kompetens. Vår generation tycker att Facebook är rätt medium medan den yngre generationen hittar sin information på Youtube, Snapchat och genom influencers.”

Vad ser du som den största fördelen med att ta uppdrag som Interim Manager?

”Att utvecklas, utmanas och att få styra sin egen tid är något jag motiveras starkt av. Jag får arbeta med frågor på hög nivå och med spännande personer. Jag har själv varit fullbokad sedan jag började arbeta interimt, men det gäller att ha ett stort personligt nätverk och att etablera en bra kontakt med en seriös aktör som förstår vilket värde just du kan bidra med. Som interim manager har man en stor effekt hos uppdragsgivaren och jag är lite förvånad att inte fler företagsledare har upptäckt detta. Genom att ta in en överkvalificerad konsult jämfört med att anställa direkt kan mycket snabbare och vassare lyfta företaget inom t ex digital transformation, då konsulten har stor vana av att driva förändringsprojekt. Jag tror många fler ägare, styrelser och VD:ar kommer anlita aktörer som Impact Executives då snabbhet för genomförande börjar bli en allt viktigare expertkunskap, inte minst inom digitalisering. Som konsult har man har ett stort nätverk med expertkunskap som man tar med sig in i uppdraget, en kollektiv kompetens och intelligens som gör att rätt kunskaper är på plats också i en snabbt föränderlig värld.”

Vad bör ett företag som funderar på att ta in en Interim Manager tänka på?

“Enligt mig är det viktigaste att ge fullt mandat och en tydlig budget som konsulten själv kan styra över. Uppdraget ska vara tydligt med ett klart mål. I det bästa av världar bör också styrelsen kompletteras med motsvarande kompetens så att styrelsen kan vara speaking partner och stöd till VD på riktigt.”