DEN RÖDA TRÅDEN HAR ALLTID VARIT NÅGON FORM AV FÖRÄNDRINGSARBETE

Katarina Beijer – Interim HR

okt 26, 2018

Katarina Beijer har över 18 års erfarenhet av att arbeta inom HR. Vi bad henne svara på 3 korta frågor om sin karriär som Interim Manager!

Berätta om varför du valt en karriär som Interim Manager.

“För sju år sedan startade jag mitt bolag för att bli konsult efter att ha varit anställd HR-chef och jag har sedan dess fått möjligheten att ta mig an olika spännande interima uppdrag. Den ”röda tråden” har varit någon form av förändringsarbete oavsett om jag haft uppdrag som interim HR-chef eller när jag stöttat kunder i olika affärskritiska HR-projekt. Som interim inom HR får jag möjlighet att arbeta med det jag tycker är roligt och brinner för, människor, ledarskap och affärsverksamhet samt försäljning och kundrelationer. Jag arbetar med många bolag i olika branscher som genomgår förändringar med stora och mindre utmaningar. Uppdragen är varierande, tidsatta och handlingsorienterade. Det är motiverande att bidra till att kunden når sina mål samtidigt som jag genom de erfarenheter jag tar med mig från de olika uppdragen lär mig mer och utvecklas”.

Vilka är fördelarna med att anlita en Interim Manager?

“Fördelen för en uppdragsgivare att anlita en Interim Manager är att verksamheten kan fortgå till dess ordinarie person är på plats eller att de kan accelerera viktiga projekt för att sedan återgå till ordinarie bemanning när projektet är avslutat. Utifrån behov formuleras uppdraget, målsättningar och förväntningar och du får en dedikerad, kvalificerad resurs som arbetar med just det som du anser vara viktigt för att uppnå de uppsatta målen. Därutöver får du förutom ytterligare en resurs också ”nya ögon” med andra värdefulla kunskaper och erfarenheter som kan göra skillnad”.

Hur ser du på interimsbranschens framtid?

“Jag tycker mig se en kontinuerligt ökad efterfrågan av kvalificerade HR-interim. Att efterfrågan ökar tror jag bland annat sker mot bakgrund av HRs allt större delaktighet i affären, det ökade behovet att ett kontinuerligt förändringsarbete samt att ordinarie bemanning inte är tillräcklig för det tempo som ofta efterfrågas i förändring”