RÄTT KOMPETENS PÅ RÄTT PLATS DÅ TIDEN ÄR AVGÖRANDE

Michael Gorringe – Interim Marknadschef

Dec 17, 2018

Sitt första företag startade Michael Gorringe efter sin andra högskoleexamen. Telemarketingbolaget växte snabbt och utvecklades med åren till en marknads- och försäljningskonsultbyrå. Med 22 anställda och uppdragsgivare som Microsoft, SAS, Price Waterhouse, Tele2 och PRV fick han ett erbjudande från IBM. Företaget avvecklades och Michael började som svensk marknadschef på IBM ansvarig för UNIX-serverproduktportföljen. Efter ett halvår var han nordisk marknadschef för hela hårdvarugruppen på IBM.

Under denna tid utvecklade han kanalmarknadsföringen till en av de mest försäljningsdrivande i hela Europa. Detta gav eko globalt varför Michael erbjöds möjligheten att utveckla ett marknads- och försäljningsprogram för att öka IBM:s globala UNIX-serverförsäljning bland små- och medelstora företag.

”Tanken var att introducera programmet i liten skala men så fick jag ett samtal från Sam Palmisanos kontor i USA (CEO på IBM) som ville veta allt om programmet. Efter det blev det istället en global lansering i 10 länder direkt”, berättar Michael.

Programmet utvecklades till IBM:s mest framgångsrika marknadsprogram som inom två år engagerade över 800 affärspartners i 21 länder och genererade 500 MUSD i nya serverintäkter årligen.

Efter 10 år på IBM valde Michael att fortsätta karriären som Marknads- och PR-direktör och medlem i lednings-gruppen på TD Tech Data, en av världens största IT-distributörer. Efter några år ville han söka sig utanför IT-branschen och började fundera på att starta sin egen konsultfirma. Något han gjorde 2013.

Sedan dessa har han haft uppdrag som interims marknadschef hos bland andra TD Tech Data, Dustin Group och Skolfastigheter i Stockholm kombinerat med många andra uppdrag som affärsutvecklare, copywriter och projektledare.

Michael har nyligen avslutat ett uppdrag hos OP5 som interim CMO. Ett uppdrag han fick via Impact Executives.

”OP5 är verksamma inom övervakning av IT-infrastruktur. Under tiden de rekryterade en ny CMO fick jag uppdraget att förvalta den rådande marknadsplanen. Jag såg snabbt att det fanns en stor potential att utveckla företagets marknadsföring och erbjudande och med Vd:ns goda minne började jag omorganisera marknadsavdelningen och lanserade bland annat en ny hemsida. När man tar in en interim manager skall man utnyttja den tillgängliga kompetensen och dessutom vill jag leverera ett mervärde. Jag får saker att hända”, säger Michael.

Vad ser du är fördelen med att engagera en interim manager?
”Ett företag som tar in en interim manager får in en kvalificerad extern konsult men som har samma engagemang som en anställd medarbetare. De kommer igång snabbt och vet hur man håller igång verksamheten utan att belasta den övriga ledningen. Just detta är annars en lösning många tittar på, att lägga uppgiften på någon annan internt. Detta blir sällan bra och är inte hållbart i längden så även om kostnaden för att ta in en interim manager kan kännas hög så lönar det sig då resultatet blir bättre.”

Vad bör man som uppdragsgivare, enligt dig, tänka på i samband med att man tar in en interim manager?
“Det är viktigt att definiera uppdraget och behovet. Är det en strategisk eller operativ roll? Skall föremålet för rollen utvecklas eller förvaltas? Och slutligen, man skall inte vara rädd att släppa in interim managern som en i gänget, denna person är inte en klassisk konsult. Då får man bäst nytta av investeringen.”

Vad tror du om interimsbranschens framtid?
“Jag tycker det ser positivt ut. Alltfler människor uppskattar den flexibilitet som konsultrollen erbjuder och i en allt snabbare föränderlig värld så har inte företag tid och råd att få ett avbrott i sin leverans, låt vara internt eller externt. Interimslösningen ligger i linje med hur affärslivet och arbetsmarknaden utvecklas idag.”