"STYRELSEN HAR INTE ALLA SVAR PÅ ALLA FRÅGOR"

Katarina Mellström om styrelsearbete och framtidens kompetensförsörjning

jan 16, 2019

Katarina Mellström har haft en lång karriär som affärsområdeschef och VD på bland annat Mandator, Ericsson, Fujitsu och Stanley Security Systems. Hon har haft och har flera styrelseuppdrag och har även varit engagerad i interims uppdrag. Sedan 2016 är hon Senior Director på IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

IVA består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här samlas kunskap och erfarenhet uppdelade på 12 kompetensområden. IVA har idag 1300 ledamöter och ca 200 företag ingår i IVA:s Näringslivsråd. IVA påverkar samhällsutvecklingen genom att driva en saklig debatt utifrån en vetenskaplig grund, Sveriges konkurrenskraft och hållbar utveckling är centrala frågeställningar. I samband med IVA:s 100 års jubileum 2019 kommer IVA att kraftsamla och skapa finansiella förutsättningar för två långsiktiga satsningar med fokus på Kunskap och Entreprenörskap. Katarina håller i det övergripande arbetet och finansieringen.

Två projekt som ligger henne varmt om hjärtat är Tekniksprånget som ska locka fler ungdomar till att studera till ingenjörer, samt VERA som verkar för att fler kvinnor ska trivas och stanna kvar inom ingenjörsyrket.

Under sina år i linjeroller har Katarina arbetat mycket med ledarskap, något hon brinner för. ”I början av min yrkesbana var det betydligt mer hierarki och långa beslutsvägar. Idag delegerar man mer och arbetar ofta i projektform och besluten fattas snabbare. Den yngre generationen kommer inte att ha tålamod att vänta in beslut och att bli detaljstyrda. Man vill kunna påverka, vilket kommer att frigöra en enorm potential. En ny utmaning för företagsledare blir att få fram medarbetarnas fulla potential och skapa ett ledarskap som utvecklar och utmanar dem. I framtiden tror jag att man kommer att sätta samman arbetsgrupper utifrån den kompetens man behöver för att lösa en viss uppgift eller ett visst projekt. Staberna (ekonomi, juridik, IT, kommunikation t ex) tror jag kommer att behöva bli än mer serviceinriktade och se verksamheten som sin interna kund.”

Katarina är idag styrelseordförande för Forsen Group som är verksamma inom projekt- och konstruktionsmanagement. ”Många styrelser tar in föreläsare och experter och kraven på att utbilda sig inom frågor såsom globalisering och digitalisering har ökat. På det stora hela upplever jag att man är mer påläst. Frågor som hur t.ex. Brexit kommer att påverka oss kommer upp på agendan. Styrelsen har inte alla svar på alla frågor och får inte vara rädda att söka svar och ta in kompetens utifrån för att lära mer.”

De nya reglerna för hur styrelsemedlemmar inte längre får fakturera sina arvoden genom sina bolag menar Katarina kan leda till att det blir mindre attraktivt att gå med i en styrelse och att man därmed riskerar att förlora viktig kompetens. Speciellt små bolag som behöver en tung kompetens kan få svårt att rekrytera till sina bolag.

Hur ser du att en interim rådgivare skulle kunna bidra till en styrelse?
”Generellt är det bra att ta in expertis för en specifik frågeställning men det är viktigt att man säkerställer ansvarsfrågan. Att bjuda in till runda bordssamtal är en lösning som jag tycker fungerar och att adjungera experter till styrelsen i vissa komplexa frågor.”

Vad skulle du säga är det viktigaste när man styrelse ska implementera en strategi i verksamheten?
”Det första man behöver göra är att ha en samsyn inom styrelsen och med VD på vart man är på väg. Sedan bryter man ner det i olika delar av organisationen så att det blir tydligt för alla hur det kommer att påverka deras specifika roller och hur de kan bidra både till sin grupp och till bolagets övergripande affär. Kommunikation är det viktigaste av allt: hur, varför och ansvarsfördelning. Men glöm inte att även fråga vad organisationen behöver för att lyckas med förändringen. Det är viktigt att målet överensstämmer med bolagets förutsättningar. Det är styrelsens plikt att sätta realistiska mål.”