"JAG HAR LÄMNAT ALLA MINA UPPDRAG I EN GOD ANDA"

Per Anders Fasth om att driva förändringsarbete i samarbete med ledningen

feb 15, 2019

Efter 25 år i operativa roller på senior executivenivå hos bl.a. SEB och McKinsey arbetar Per Anders Fasth enbart med styrelseuppdrag och som rådgivare till finansiella institutioner, private equitybolag och myndigheter. Idag sitter Per Anders i styrelserna för Skandia Banken, den grekiska banken Pireaus Bank, Clear On och Sileo Kapital där han är ordförande. Till Pireaus Bank sökte man internationella styrelsemedlemmar med bankerfarenhet och en objektiv blick. Att arbeta i ett internationellt team tycker han är mycket lärorikt och spännande och hans erfarenheter från bank och myndigheter i bl.a. Ukraina och Slovenien har varit en stor hjälp.

Hur kommer det sig att du började med styrelsearbete?
”Mitt första styrelseuppdrag var för SBAB. Det var en utmaning att komma in som van operativ ledare och gå till att sitta i en styrelse. Det har varit en enorm fördel att ha en bakgrund som managementkonsult eftersom man är van vid att möta nya situationer och förutsättningar. Det svåraste var att hålla sig borta från det operativa och istället vara utmanare, kravställare och rådgivare.”

Du har lång erfarenhet av rådgivning till utländska banker, hur fick du dessa uppdrag?
”Jag har en lång erfarenhet inom bank och finans, från SEB, ERC (European Resolution Capital Partners), Skandiabanken och SBAB. Detta tillsammans med internationell erfarenhet och en objektiv blick har visat sig vara framgångsrikt. Förutom Pireaus Bank har jag arbetat med banker och myndigheter i Slovenien och Ukraina.”

Hur anser du att styrelser bör tänka rent generellt när det gäller rekrytering av ledningsgrupp och styrelse?
”Sammansättningen av ledning och styrelse är mycket viktigt. Det är lätt att gå i fällan och bara ta in likadana personer med samma kompetenser. Tänk långsiktigt och ta in personer som kan vara med och utveckla bolaget framåt, tex inom digitalisering, customer insights eller sustainability.

Hur kan man dra fördel av en Interim Advisor i styrelsearbetet?
”Man kan välja in en rådgivare med en specialkompetens för en viss mandatperiod eller använda som en brygga mellan styrelse och VD i vissa sakfrågor. Dessa personer har ofta både ett executive- och styrelseperspektiv. En person som har sin första VD-roll kan också dra stora fördelar av att ha en rådgivare eller mentor som ett bollplank för att undvika att gå på minor när det gäller att samarbeta med styrelsen.”

Hur ser du på interimsbranschens framtid?
”Jag tror verkligen på fördelen med att ta in en interim manager eller rådgivare, jag har själv både arbetat som, och tagit in interimare. Allt händer så fort i både samhälle och näringslivet nu att det är en enorm fördel att kunna ta in person under en begränsad tid för ett specifikt behov, men som man inte behöver långsiktigt. Det är viktigt att sätta ett tydligt uppdrag och mandat, då ger det ett mycket stort värde.”

Hur driver man bäst förändringsarbete i samarbete med ledningen?
”Det är viktigt att man är överens om den strategi som den operativa ledningen ska genomföra. Styrelsen och ledning behöver spendera tid tillsammans och ha en gemensam syn och det är viktigt att styrelsemedlemmarna verkligen förstår affären och verksamheten. Hur ser organisationens förmåga att genomföra strategin ut? Var nyfiken och träffa nyckelpersoner i bolaget! Hos Pireaus Bank har jag varit ute i verksamheten för att få en bättre förståelse, men man får inte uppfattas som en operativ ledare.”

Vad tycker du är mest givande med ditt styrelsearbete?
”När man ser att de frågor man diskuterar och driver leder till något positivt, till resultat, förändring och förbättring.”

Vad betyder de nya skattereglerna för ersättning för styrelsemedlemmar?
”Det betyder en reducerad ersättning efter skatt vilket kan göra styrelsearbetet mindre attraktivt. Det kan bli ett problem på sikt för börsnoterade bolag, familje- eller PE-ägda bolag har ofta möjlighet att ge ersättning på annat sätt, som tex incitament.”

Vilka är dina främsta egenskaper som är till nytta i styrelsearbetet?
”Jag är duktig på problemlösning, att analysera och fokusera. Det är utvecklande att få en strategi till något som går att genomföra. För det krävs att man är strukturerad och faktabaserad. Jag är relationsorienterad men inte så emotionell, jag tar hellre en personlig förlust än att göra något som inte är rätt för bolaget/affären.”

Vad är du mest stolt över i din karriär?
”Att ha byggt goda relationer och att alltid ha åstadkommit resultat i mina uppdrag. Jag har lämnat mina uppdrag i en positiv anda.”