”NÄR BOLAGET GÅR MOT NYA OMRÅDEN KAN EN RÅDGIVARE ELLER ADVISOR VARA HELT RÄTT"

Torgny Hellström – Interim Executive

mar 6, 2019

Torgny Hellström har mer än 25 års erfarenhet av internationella roller som styrelseordförande, CEO, COO och som jurist från företag som IBM, Ericsson, Anoto och Precise Biometrics. Idag är han styrelseordförande i bland annat Precise Biometrics och operativ styrelseordförande i DDM Holding AG. Utöver styrelsearbete är Torgny även verksam som Interim Executive där han går in i tidsbegränsade uppdrag för att driva förändring eller nya affärer. Hans drivkrafter är att vara nära verksamheten och att göra affärer. Sin bakgrund som jurist har varit till stor nytta i rollerna, speciellt i börsmiljön och komplexa affärer.

Under våren 2018 arbetade Torgny som operativ styrelseordförande i väntan på att den nyutnämnde VD:n skulle tillträda, något som gav nyvunna insikter och blev en påminnelse om gamla. Den viktigaste påminnelsen är att VD alltid har ett stort informationsövertag eftersom VD:n ju är den som filtrerar informationen till styrelsen och avgör vad som är viktigt. Som styrelse gäller det därför att låta den som faktiskt driver en fråga i bolaget också presentera för styrelsen och aldrig släppa taget när man inte förstår en fråga.

Fördelen med att arbeta som operativ styrelseordförande hos Precise Biometrics menar Torgny är just att man får en ofiltrerad bild av verksamheten, mer information och därmed förutsättningar för att mer effektivt leda arbetet. Torgny är övertygad om att utvecklingen går mot mer operativt arbete för styrelseordföranden och att även styrelserna kommer att arbeta mer än idag. När man går in i en styrelse är det viktigt att tillsammans med CEO:n bestämma vad man vill uppnå, ta en diskussion och sätta en gemensam agenda.

”När man rekryterar till en styrelse är det viktigaste att se till att ha personer med olika kompetenser och bakgrunder för att kunna öppna upp för kreativa idéer, nya infallsvinklar och skapa dynamik. Vilka utmaningar står vi inför och vilka kompetenser saknar vi? I Precise Biometrics har vi t ex personer från bland annat telekom, bank och redovisning/regulatoriska frågor. Jag kan inte tänka mig en sämre styrelse än en styrelse med fem kopior av mig”, berättar Torgny.

Torgny berättar att han gärna har en champion i sin ledningsgrupp som hjälper till att driva förändring och engagera medarbetare. ”Man måste involvera på alla nivåer och det måste vara tillåtet att tänka fritt och göra fel. Det är lätt att få folk med sig om man lyssnar, tar vara på deras kunskap och målar upp en tydlig målbild. Mina ledord är Keep it simple and execute, Know your strengths and hire your weaknesses, Show respect and give confidence and trust”.

Vad ser du är fördelen med att ta in en interim rådgivare till en styrelse?
”När bolaget går mot nya områden kan en rådgivare eller advisor vara helt rätt. Det är uppfriskande och man får nya synvinklar, den här typen av advisors borde användas mer än det görs idag. Överlag tycker jag att det är värdefullt att då och då ta in erfarna ögon utifrån. Interimsbranschen kommer att växa och det är ett bra alternativ när man behöver rådgivning eller operativt arbete inom ett specifikt projekt eller område.”

Vad ser du för trender inom styrelsearbete idag?
”Det ställs allt högre krav på professionalism och engagemang i styrelser, inte minst tidsmässigt. Det är mer och mer formalia som börsregelverk, GDPR och nya skatteregler, samtidigt som ersättningen ofta är satt för den som redan har ett framgångsrikt yrkesliv bakom sig vilket dessvärre är bidragande faktorer till att det kan bli mindre attraktivt med styrelsearbete framöver. Nu börjar även institutionella ägare höja rösten för mer marknadsanpassade ersättningar som t ex innehåller pensionsavsättningar vilket de inte gör idag. Ersättningsnivåerna gör det nästintill omöjligt för SME- bolag att rekrytera utanför Sverige.”