"FÖRÄNDRINGSPROCESSER ÄR OFTA RÄTT LIKA OBEROENDE AV VERKSAMHET"

Per Udén om förändringsledning och Interim Management

mar 21, 2019

Per Udén har en lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling och förändringsledning från företag som ABB, Fläkt Woods, Coor och Munters. I början av sin karriär arbetade han med projektledning och teknisk försäljning men utvecklades snabbt mot operations och verksamhetsutveckling. Nyfikenhet och viljan att ständigt lära sig nya saker har alltid varit en stor drivande faktor.

Per fick chansen att hoppa på ett interimsuppdrag och fick snabbt förfrågan om fler uppdrag och karriären som interimare var igång. Att arbeta i ledande befattningar där hans styrkor och erfarenheter gjorde skillnad var något som lockade. Rollerna varierar, men den röda tråden är att utveckla organisationer och anställda, genomföra förbättringar och leverera resultat. ”Man får en otrolig bredd i sin erfarenhet och kunskap, jag har arbetat både operationellt och strategiskt inom industri och service i roller som VD och Divisionschef.”

Vilken skillnad kan en Interim Manager göra enligt dig?
”Verksamheten får in person med bredd och en gedigen erfarenhet från olika branscher och ledarroller och med en kort startsträcka. Det är viktigt att uppdragsgivaren vet vad de vill ha och kan ge en tydlig uppdragsbeskrivning och vad man vill ha uppnått inom utsatt tid. Som Interim Manager kan man bidra med mer än själva uppdraget.”

Vad ser du som mest positivt med att arbeta som Interim Manager?
”Det är roligt och givande att se många olika verksamheter – man tar med sina erfarenheter och får nytta av dem – förändringsprocesser är ofta rätt lika oberoende av verksamhet.”

Du arbetar med ISO-revisionsledning, vad är det?
”Nya versionerna av standarden är ännu starkare kopplad till ledningsarbetet. Det handlar enkelt uttryckt om att stötta ledningen i deras förbättringsarbete, för att genom mätbara processer nå uppsatta mål i linje med det strategiska arbetet.

Vad är viktigt för dig när du leder i förändring?
”Det är viktigt att möta folk där de står. Gör en tydlig analys av verksamheten och dess utmaningar och jobba utifrån vad man vill uppnå. Kommunicera till organisationen och skapa förutsättningar för att alla ska kunna göra sitt jobb.”

Hur ser du på interimsbranschens framtid?
”Det ökar i Sverige. I Tyskland där jag arbetade tidigare är interimsbranschen mycket större och mer utvecklad. Att ta in en Interim Manager är en relativt liten kostnad mot vad man kan få ut av personen. Allt fler inser att det är en win-win situation.”