"VAD KOSTAR DET ATT INTE TA IN NÅGON VID ETT EVENTUELLT GLAPP?"

Eva Sjöwall – Interim CIO

apr 8, 2019

Eva Sjöwall har över 20 års erfarenhet som CIO och har verkat hos bl.a. Spendrups, Billerud Korsnäs, Jensen Education samt Caverion som Divison IT Manager. Eva är sedan 2 år tillbaka verksam som Executive Interim Manager och har nyligen klivit av rollen som Interim CIO hos Newsec Nordic Asset Management AB, ett uppdrag förmedlat via Impact Executives.

Tankarna runt att starta en karriär som Interim Manager fanns hos Eva redan för 10 år sedan då längtan efter mer omväxling, frihet och att kunna styra tiden själv blev allt större. Samtidigt som Eva gick i dessa tankarna fick hon en hel del erbjudanden om fasta anställningar och det dröjde därför ytterligare ett par år innan hon klev på den interima karriären. ”Så här i efterhand har jag också rent erfarenhetsmässigt tjänat på att vänta några år och bli än mer trygg i min yrkesroll och som person.”

Vilka är dina styrkor som interim CIO och hur ser du på ditt ledarskap?
”Jag har en bra grund i min tekniska utbildning och kunskap, sedan är ledarskapet otroligt viktigt därtill. En förmåga, som jag har haft stor nytta av är att kunna översätta det tekniskt svåra från IT-avdelningen till företagsledningen. Jag kan agera brygga, vilket jag tycker är väldigt roligt och det har varit väldigt uppskattat. I mitt ledarskap är jag inte detaljstyrd utan förväntar mig att alla tar eget ansvar med mig som stöd, att peka med hela handen har aldrig varit min stil.”

Vad upplever du för fördelar med att arbeta som Executive Interim Manager? Vad tilltalar dig?
”Det absolut bästa med den här arbetsformen är att själv få bestämma över sin tid, att ha den friheten. I mina uppdrag ser jag till att ha tydliga ramar för vad som skall åstadkommas men sedan är det mitt ansvar att driva och sätta vägen dit. Kombinationen av omväxling och friheten är för mig oslagbar. Jag är ingen klassisk managementkonsult, jag trivs bäst i att vara operativ och konkret, jag får igång folk och vill leverera resultat. Givetvis är det en viss skillnad mellan att vara interim konsult och anställd men jag har i mina uppdrag alltid känt mig inkluderad samtidigt som jag inte behövt förhålla mig till internpolitik på samma sätt som anställda behöver. Jag kan hålla mig neutral, ställa frågor som ingen annan vill eller vågar ställa och jag får en ny start mellan mina uppdrag.”

Vad skulle du vilja säga till dem som funderar på att börja arbeta som Executive Interim Manager?
”En viss timing krävs för att gå in och jobba interimt. Man behöver vara bekväm med, samt ha utrymme för, viss osäkerhet och risker. Jag skulle säga att det är bra med lång erfarenhet för att kunna komma in och leverera från start. Man måste tycka om att möta nya människor och komma igång direkt. Man har ju en begränsad tid och behöver prestera – det måste man vara bekväm med och gilla. För mig har min grundtrygghet i min tekniska bakgrund och även som person varit viktig när jag klivit på interima uppdrag. Vid rätt tid i livet kan jag verkligen rekommendera denna arbetsform.”

Vilka för- och nackdelar ser du ur ett kundperspektiv med att engagera en Executive Interim Manager?
”Det finns många fördelar med att engagera en trygg och erfaren interim manager oavsett om konsulten ska driva förändring eller förvalta, man slipper t.ex. risker och ansvar som kommer med att anställa. I vissa uppdrag krävs att man genomför en förändring och driver det nya med nya ögon. I vissa att man styr upp, skapar ordning och reda och krattar manegen för den efterföljande. I alla uppdrag tror jag dock att konkreta ramar, tydliga mål och förväntningar behöver förmedlas och sättas för att kunna lyckas. Var tydlig med tidsram, budget och ge tydligt mandat för personen att själv genomföra och sätta agendan. En fråga att ställa sig som bolag är också, vad kostar det att inte ta in någon vid ett eventuellt glapp? Det tar ofta lång tid att hitta rätt person för den fasta positionen och otroligt viktigt är att inte tappa personalen under denna tid! Det kan dessvärre gå fort när en avdelning står utan ledning. Att ta in en person som går parallellt med t ex IT-chefen, heltid eller deltid, är också ett alternativ, då får man både erfarenhet och avlastning.”

I sitt senaste uppdrag som interim CIO hos Newsec klickade det redan i första mötet från både Evas och uppdragsgivarens håll. Det blev ett uppdrag som efter 8 månader övergick i ytterligare ett uppdrag för ett bolag inom koncernen – Newsec Advisory AB. ”Vi har haft en bra dialog och kemi från start vilket underlättat och bäddat för att kunna prestera. Jag har haft en mycket god relation med såväl IT -avdelningen och verksamheten. I mitt nuvarande uppdrag har jag nytta av den redan satta relationen med en hel del personer, men har fått en ny utmaning – det bästa av två världar.”

Hur ser du på interimsbranschen generellt och framåt?
”Jag tror att vi kommer se mer och mer projektanställningar. Trygghet i och med anställning finns inte på samma sätt längre, organisationer och branscher förändras och försvinner och ingen sitter längre säkert på grund av många år i bolaget. Det kommer att efterfrågas fler kompetenser, inom min bransch tex både teknisk, analys och risk, men också att kunna hantera verktygen som skall tolka denna data.”