"EN INTERIM MANAGER HAR ETT UTIFRÅNPERSPEKTIV OCH HAR MED SIG EN BRA VERKTYGSLÅDA"

Anders Rothstein om att engagera en interim förändringsledare

apr 25, 2019

I augusti 2016 kom Anders Rothstein till Elfa som VP Sales. I april 2017 beslutade styrelsen att göra om Elfas koncernledning och erbjöd då Anders rollen som Koncernchef. Anders har tidigare bland annat varit VD för Lammhults Design Group (publ) och VVD för Inwido AB.

Vad lockade dig med Elfa som bolag?

”Varumärket! Jag har tidigare arbetat med premiumvarumärken och hos Elfa fanns stora möjligheter att utveckla såväl varumärket som bolaget. Det är ett internationellt bolag med ett starkt varumärke i Norden och för mig är det oerhört inspirerande att göra Elfa än mer känt och framgångsrikt. Elfa grundades av Arne Lydmar år 1948, och har alltså funnits i mer än 70 år. Det jag vill är att säkerställa att Elfa fortsätter utvecklas och skapa ingenious products under de kommande 70 åren och även efter det.”

Vad föranledde att ni valde att engagera en interim marknadschef och hur resonerade ni? 

”När jag tillträdde som koncernchef såg jag över ledningsgruppen och konstaterade att vi behövde en ny marknadschef. Jag var inte säker på att vi behövde ha den rollen långsiktigt, men ville skapa trygghet och kontinuitet. Då var det den bästa och minst kostsamma lösningen att ta in en Interim Manager. Elfa hade ”kört i diket” och hade inte en tydlig strategi och tyvärr inte heller en gemensam bild internt vart vi skulle och varför. Kort sagt, det spretade väldigt och dessutom hade väldigt mycket byggts på vad vi själva trodde kunderna och konsumenterna ville ha – vi hade ett för stort inifrån och ut perspektiv. Det jag ville göra var att skapa en strategi som alla medarbetare kände igen sig i, och som inte var en revolution utan mer av en evolution av det som alltid varit Elfas styrkor.

Vi tog då in Pia Nilsson som interim marknadschef. En av Pias första uppgifter var att göra en ordentlig marknadsundersökning. Och, eftersom vi ville ha ett tydligare utifrån och in perspektiv, var det viktigt för oss att inkludera både återförsäljare och konsumenter, men också medarbetare. Det vi behövde ta reda på var vad kunder och konsumenter tycker att vi är, och vad vi inte är. Åsikterna var samstämmiga, men stämde inte helt överens med vad vi själva tidigare hade trott och den riktning vi hade valt. Med denna marknadsundersökning som bas kunde vi i ledningsgruppen påbörja arbetet med att ta fram en ny övergripande koncernstrategi. En Interim Manager har ett utifrånperspektiv och har med sig en bra verktygslåda. Pia förstod uppdraget väl och levererade från dag ett, så det har varit en mycket bra lösning för Elfa.”

Vad är fördelarna med att ta in en Interim Manager generellt enligt dig?

”En interimslösning är väldigt bra att ta till, i synnerhet om läget börjar bli osäkert. Det är en kostnadseffektiv lösning där man kortsiktigt får en erfaren person som är operationell, en förändringsledare som lägger grunden långsiktigt. Man får även chansen att värdera hur den eventuella vakansen ska fyllas framöver, eller om man inte ska fylla den överhuvudtaget. Vi gjorde det sistnämnda och valde en modernare syn på Marketings roll jämfört med den mer traditionella, där gränsen mellan Sales och Marketing var tydligare. Gränserna suddades ut och Sales och Marketing är idag betydligt mer integrerat. Det har inneburit att de två rollerna VP Sales och VP Marketing idag slagits ihop till en roll, VP Sales & Marketing”.

Hur tycker du att det interima ledarskapet har fungerat?

”Pia hade ett naturligt ledarskap, det handlar mycket om att ha erfarenhet och rätt verktygslåda. Hon är van vid att arbeta med människor. Pia har hela tiden varit mycket professionell – även om uppdraget var tidsbestämt så tänkte hon hela tiden på att Elfa skulle leva med de förändringar hon genomfört. En Interim Manager på denna nivå är inte en traditionell managementkonsult, utan här får man ett tydligare engagemang”.