"INOM INTERIM MANAGEMENT BLIR OBEROENDET EN STYRKA"

Pia Nilsson om Interim Management

maj 20, 2019

Pia Nilsson har en lång bakgrund inom Interim Management. Förutom sin nischkompetens i varumärkesarbete har Pia bred kompetens i affärsutveckling och bolagsstyrning och kombinerar interimsuppdrag med styrelsearbete.

”Efter en internationellt inriktad karriär kände jag att jag ville resa mindre och påbörjade då arbetet att söka jobb i Skåneregionen. Man kan säga att jag snubblade över mitt första interimsuppdrag, jag fick ett erbjudande om en permanent tjänst och erbjöd mig istället att ta rollen interimt medan de sökte någon annan för den permanenta rollen.” Just då trodde Pia att det var tillfälligt men när chansen senare kom till ett fast jobb, hade hon fallit för det interima arbetssättet. ”Idag gillar jag avslutet – att lämna stafettpinnen vidare – lika mycket som den intensiva starten och utmaningen att snabbt komma in i uppdraget och bidra till affären.”

Har du något uppdrag du vill dela med dig av?

”I ett uppdrag var VD nytillsatt och när jag tillträdde som interim medlem av ledningsgruppen blev resultatet att jag förutom mitt avdelningsansvar också kunde bidra som processledare och med metodik för ledningsgruppens strategiarbete. Resultatet blev en ny vision och mission, en tydligare position av företaget och dess varumärken kopplat till affärsstrategin. Inte minst bidrog jag till att arbetet redan från början involverade medarbetare, kunder och konsumenter på en rimlig nivå, vilket säkrar kvaliteten och förenklar implementeringsarbetet. Att man dessutom fick upp ögonen för den digitala utvecklingen tror jag i slutänden blir en överlevnadsfråga för bolaget.”

Vad är den tydligaste man kan bidra med som IMPACT Interim Manager enligt dig?

”Perspektiv och Integritet. Det är svårt när man är permanent anställd att inte ha sin egen agenda med i spelet. Inom Interim Management blir oberoendet en styrka, analysen blir dessutom ofta krispigare eftersom man har ett utifrånperspektiv. Många Interim Managers har likt mig en bred erfarenhet från många branscher, på så sätt blir man en viktig sidekick till sittande eller en eventuellt inkommande ny VD i både strategi och taktik.”

Vad är den största fördelen med att engagera en Interim Manager ur ett kundperspektiv?

”Jag tror att många chefer ibland kan brottats med tanken på att det eventuellt skulle gå snabbare att fixa det själv än att hitta någon att delegera till – är det värt besväret och investeringen? Fördelen är att du i realiteten får en verksamhetskonsult in house – någon som verkligen lär känna verksamheten och ändå har konsultens verktygslåda, perspektiv och integritet. Det är viktigt att formulera en uppdragsbeskrivning som ger verkligt värde för verksamheten. Att hålla båten flytande kan många göra, men en interim manager kan katalysera fram något väsentligare.”