"DET ÄR EN SOLID LÖSNING"

Jyrki Heinimo – Interim Manager

jun 4, 2019

Jyrki Heinimo har över 30 års erfarenhet från internationella roller inom marknad, export och försäljning inom livsmedelsindustrin. Efter många år på Valio kom han 2012 till Senson, ett företag som tillverkar maltextrakt och livsmedelsingredienser, i en roll som Managing Director. Efter fyra år lockade en karriär inom styrelsearbete och i samma veva kontaktades han av Impact Executives gällande ett interimt uppdrag som Country Manager Finland för Naapurin Maalaiskana Oy, ett dotterbolag till Scandi Standard, verksamt inom kycklingproduktion med cirka 160 anställda och en omsättning på 32 MEuro. När Scandi Standard köpte upp bolaget 2015 resulterade det i en organisationsförändring och man behövde snabbt en interim CEO / Country Manager till dess att den nyrekryterade permanenta rollinnehavaren var på plats. Bolaget hade lönsamhetsutmaningar och såg en lösning i att ta in en interim manager för att lösa akuta problem innan en permanent person tar över.

Jyrkis uppdrag var att integrera Naapurin Maalaiskana med Scandi Standard och bygga upp teamet och en gemensam kultur. Att testa något nytt, köttproduktion, inom livsmedelsindustrin lockade Jyrki och det var även intressant att få komma in i en större koncern med spännande utmaningar. Bolaget hade en tydlig uppdelning mellan produktion och försäljning med olika kulturer och behövde öka sitt samarbete samtidigt som antalet anställda inom produktionen hade ökat väldigt snabbt, nästan fördubblats på ett år. ”Det var en spännande utmaning att få detta att fungera men det var lätt att se vad som behövdes göra. Vi byggde gemensamt upp en fungerande ledningsgrupp, satte system och processer och tog fram arbetsbeskrivningar”. På kort tid lyckades de med förändringarna, lönsamheten förbättrades, de var nära break even och man nådde ett positivt kassaflöde och ebitda. Ledningsgruppen har fått fin feedback och organisationen levererar mycket väl.”

Det Jyrki är mest nöjd med är att de lyckades ändra riktning, arbeta på nya sätt så att organisationen kunde se en klar skillnad i ledarskapet. ”Det är viktigt att finnas där och visa sig, vara tillgänglig. Nu kan den nya Country Managern göra en ny start med en välfungerande och presterande organisation.”

För att som interim manager kunna implementera stora förändringar krävs en mycket god ledarskapsförmåga. Jyrkis strategi har varit att ha one-to-onesamtal med alla tjänstemän och informationsmöten med alla anställda för att berätta om sin analys av situationen, strategi framåt. ”Att vara transparant och öppen är nyckeln till att bygga förtroende.”

”Som interim manager är det viktigt att röra sig snabbt och leda sin ledningsgrupp från dag ett, man måste veta hur man bygger en ledningsgrupp. Var öppen och lita på dina medarbetares kompetenser och kunskaper. Det är mycket viktigt att lyssna in och förankra beslut.” Vidare anser han att interim management är en mycket bra lösning när man har behov av en specifik kompetens här och nu. ”Med rätt interim manager får bolaget en flygande start, denne är motiverad och villig att prestera snabba resultat. Förutom att leverera på uppdraget så bygger man även sitt eget varumärke. Det är väldigt intressant, utvecklande och givande – du driver förändring med fullt mandat. Man bör tänka på att det krävs att man arbetar både strategiskt och hands-on, man får inte vara rädd för att kavla upp ärmarna.”

I Finland är interim management en bransch som växer sakta, och för ett par år sedan var det ett relativt okänt begrepp. ”Finland är lite mer konservativt än Sverige och många tror att det är en dyr lösning, men det är egentligen tvärtom. Med en interim manager får du exakt vad du behöver vid rätt tidpunkt utan att behöva vänta eller ha anställningskostnader. Det är en solid lösning. Det är även viktigt att den aktör man arbetar genom är professionella, långsiktiga och förstår kundens behov. Som interim manager får man chansen att vara med och sätta företagets väg framåt, vilket även betyder att man måste vara bekväm med nya situationer och anpassa sig till nya kulturer och organisationer.”