" JAG GÅR IN MED INSTÄLLNINGEN ATT TÄNKA OCH AGERA LÅNGSIKTIGT"

Per Karmteg om att verkar som interim konsult

okt 22, 2019

Per Karmteg har över 5 års erfarenhet av att verka som Executive Interim Manager och över 15 års erfarenhet av att jobba som managent- och IT-konsult. I rollen som Interim Manager har Per jobbat på Nokas, Skandia och är sedan 12 månader tillbaka CIO på Atrium Ljungberg, ett uppdrag som började interimt via Impact Executives.

Hur startade din interima karriär?

”Efter många år som managementkonsult och projektledare tenderade uppdragen att bli längre i tid och innefatta mer förändringsledning, ledarskap och management. Erfarenhet är särskilt viktigt vad gäller just förändringsledning och ledarskap, själv har jag växt in i rollen som Executive Interim Manager kan man säga.”

Vad upplever du för fördelar med att arbeta som Executive Interim Manager? Vad tilltalar dig?

”Rollen ger mig det bästa av två världar. Jag får jobba djupare inne i linjeorganisationen och det är lättare att känna en större gemenskap med kundens personal. Du inkluderas i beslutsfattandet och kan driva förändring från ax till limpa. Samtidigt har man kvar friheten av att vara entreprenör och all flexibilitet som det ger vad gäller ersättning, semester, utbildning och åtagande rörande kontraktslängder.”

Vilka är dina styrkor som interim manager?

”Att inte bara förstå vad som behöver göras utan hur! Att ha en bred referensram, vara en god människokännare och få med sig personalen är avgörande. Erfarenhet från flera branscher, såväl i Sverige som internationellt, gör att jag snabbt kommer in i nya sammanhang, kan läsa av och förstå bolagets kultur och sortera i vad som är viktigt och vad som krävs för att lyckas. Ledarskapet är ofta är viktigare i rollen som Executive Interim Manager jämfört med traditionella projektledaruppdrag.

Berätta hur du ser på ditt ledarskap!

”Grundstenarna i mitt eget ledarskap är målstyrning, engagemang och kommunikation. Det är förstås en fördel när jag coachar medarbetare om det finns en röd tråd genom företagets målarbete från ägare till enskilda medarbetare. Det är också viktigt att, så långt det är möjligt, inkludera medarbetare i beslutsprocesser för att skapa engagemang och motivation. Slutligen vill jag nämna kommunikation. All förändring innebär en slags intern försäljning för att få med sig organisationen och då måste man vara bekväm med att kunna kommunicera och presentera agendan med budskap och ett tydligt syfte.”

Vad skulle du vilka säga till dem som funderar på att prova på att arbeta som interim manager?

”Om du trivs i ledarrollen, vill jobba djupt inne i kundens organisation och leverera i team med kunden snarare än genom självständigt arbete så skulle jag rekommendera rollen som Interim Manager alla dagar i veckan.”

Vilka är de stora skillnaderna när du går in i ett bolag interimt jämfört med permanent?

”För mig är de egentligen inte så stora. Jag jobbar inte som att det finns ett slutdatum! Uppdrag och kontraktslängd är på kort sig men agerandet långsiktig, man får inte ta kortsiktiga beslut.”

Har du stött på fördomar gällande interim management, vilka i sådant fall och hur bemöter du dem?

”Interim management är absolut inte bara förvaltning utan ett förändringsarbete som i princip alltid är uppdrags- och situationsanpassat. Jag brukar bemöta frågor, fördomar eller oro med respekt, det är en förmån för mig att få bidra i ledarskapet. Även om det är ett tidsbestämt uppdrag går jag in med inställningen att tänka och agera långsiktigt.”

Vilka för- och nackdelar ser du ur ett kundperspektiv med att engagera en Executive Interim Manager?

”Kortsiktiga och långsiktiga behov kan vara väldigt olika och kräva olika ledarskap. Kanske behöver man en analytisk chef med lång erfarenhet av likartat arbete i närtid men sedan när agendan är förankrad och organisationen har etablerats kanske en annan ledartyp är mer lämplig? En oklar road map kan göra att kunden inte vet vilket uppdrag organisationen skall ha framgent och då är det också omöjligt formulera behov av ledarskap. Att anlita en Executive Interim Manager ger kunden flexibilitet och gör det enklare att hantera osäkerhet.”

Har du något case eller uppdrag du vill dela med dig av?

”Uppdragen ser ibland väldigt olika ut. I mitt första interima uppdrag på Nokas Värdehantering handlade mycket om effektivisering. Senare på Skandia, där uppdraget var att genomföra ett större systembyte, övergick den ursprungliga projektledarrollen till en interim roll när det behövdes förstärkning i den mottagande linjeorganisationen. I mitt nuvarande uppdrag som Interim CIO på Atrium Ljungberg ligger fokus på att bygga ett team som skall hantera nya utmaningar och möjligheter i fastighetsbranschen. På just Atrium Ljungberg har jag träffat så rätt att det är dags för mig att kliva in i ledarskapsrollen till 100% då interim-rollen övergår till en permanent anställning.”

Hur ser du på interimsbranschen generellt och framåt?

”Det ställs stora krav på ett modernt ledarskap idag, förändringstakten ökar vilket gör att ledarskapet måste vara dynamiskt. Interim management är ett svar på detta och gör det möjligt för kunden att ta snabbare beslut, minska risk och få mer spets i sitt ledarskap. Denna arbetsform tror jag vi kommer se otroligt mycket mer av i framtiden.”