KONSULT

Impact Executives arbetar med IMPACT INTERIM MANAGEMENT. Vårt unika nätverk av Interim Executives och Impact Advisors består av operationellt framgångsrika och verifierade ledare som tillämpar sina erfarenheter och adderar värde i organisationen från första dagen. Vi arbetar nära och långsiktigt med våra klienter och konsulter och skapar förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. Genom vår gedigna erfarenhet av personbedömning, att tolka klienters behov och företagskultur identifierar vi rätt Impact Interim Manager i linje med strategi och affärsmål.

ARBETA SOM IMPACT MANAGER

Samarbetet med Impact Executives innebär att du som konsult får en långsiktig relation med oss och en möjlighet att figurera i de riktigt spännande och utmanande interimsprocesserna, och därmed bli exponerad för många intressanta aktörer på marknaden. Det viktigt för oss att du som konsult känner att Impact Executives har ett genuint intresse för dig och har en god förståelse för den kompetens som du kan bidra med i en interimsposition.

Vi är angelägna om att bygga långsiktiga relationer med våra interimskonsulter och klienter. En öppen dialog anser vi vara en god grund för detta. Vi tar ett stort ansvar för att företräda dig som konsult på ett professionellt sätt. Vi är tillgängliga som bollplank såväl under pågående uppdrag som innan och efter. Detsamma gäller naturligtvis gentemot våra uppdragsgivare. Vi vill också vara flexibla och behandlar uppdragen som enskilda utmaningar med unika förutsättningar och önskemål.

SKICKA OSS DITT CV

Är du intresserad av ett samarbete med oss som Impact Manager så skicka oss gärna ditt CV.

INFO@IMPACTEXECUTIVES.SE