VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Vi arbetar nära och långsiktigt med våra klienter och konsulter och skapar förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. Genom vår gedigna erfarenhet av personbedömning, att tolka klienters behov och företagskultur identifierar vi rätt Impact Interim Manager i linje med strategi och affärmål.

Tillgänglighet – Värde – Resultat

IMPACT ADVISORY

Impact Advisors erbjuder nischad strategisk rådgivning på ledningsgrupps- och styrelsenivå. Med gedigen erfarenhet och unik kompetens bidrar våra Advisors i specifika frågor, faser av transformation och förändring.

IMPACT MANAGEMENT

Impact Interim Management är en omedelbar och flexibel lösning med tillgång till strategisk
och operationell erfarenhet från framgångsrikt arbete och ledarskap på företagsledningsnivå. Vi förmedlar verifierade och förändringsorienterade profiler med resultatfokus som skapar såväl omedelbara som långsiktigt hållbara resultat.

IMPACT PLACEMENT

Impact Placement är en omedelbar lösning då en lång rekryteringsprocess med kartläggning varken är nödvändig eller möjlig. På begäran presenterar vi relevanta konsulter i vårt nätverk som är tillgängliga omgående och som drivs av utmaningen oavsett om det är som Interim Executive eller som anställd.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS