VI ÄR IMPACT EXECUTIVES

ANNA HJERTSTEDT

ANNA HJERTSTEDT

Managing Director Impact Executives Sverige

Anna är medgrundare och VD för Impact Executives Sverige som etablerades 2011. Hon har dessförinnan en bakgrund från vårt systerbolag Alumni där hon arbetat inom executive search sedan 2007.

Anna är certifierad i flera bedömnings- och utvecklingsverktyg och innehar en Master of Science i ekonomi samt en Master of Science i Samhällsplanering från Stockholms Universitet.

Telefon +46 8 12 22 08 00

anna.hjertstedt@impactexecutives.se

LINKEDIN

ÅSA LÖGDBERG

ÅSA LÖGDBERG

Manager

Åsa Lögdberg har arbetat hos Impact Executives sedan 2014. Innan dess var hon under många år searchkonsult på vårt systerbolag Alumni AB. Hon har en bred erfarenhet från chefsrekrytering inom flera branscher, men med fokus på IT/Telco sektorn samt PE ägda företag. Åsa har även lång erfarenhet av kundrådgivning inom strategiska HR och Talent Management frågor. Åsa är certifierad i olika bedömnings och utvecklingsverktyg och har en Bachelor of Science i Business Administration från Lunds Universitet.

Telefon +46 8 12 22 08 01

asa.logdberg@impactexecutives.se

LINKEDIN

ANNA PIHL HEDSUND

ANNA PIHL HEDSUND

Senior Consultant - föräldraledig

Anna Pihl Hedsund arbetar som senior konsult på vårt kontor i Malmö. Anna har en bakgrund som revisor på Deloitte/Andersen och från koncernredovisning på bolag som Securitas AB och AAK AB. I hennes senaste roll arbetade Anna som Account Executive (Kundansvarig), med både permanenta och interima tillsättningar på Meritmind.

Anna har en magisterexamen i ekonomi från Lunds Universitet.

Telefon + 46 8 12 22 08 02

anna.pihl.hedsund@impactexecutives.se

LINKEDIN

CLARA SCHERMAN

CLARA SCHERMAN

Senior Consultant

Clara har över 15 års erfarenhet från internationellt arbete i mediabranschen genom sina olika roller i ledande befattningar på TV4-Gruppen, där hon varit Inköpsdirektör samt Fox Networks Group där hon varit Biträdande landschef för Sverige. Clara har suttit i flera ledningsgrupper och har gedigen erfarenhet av arbete med organisationer i förändring. Utöver detta har hon mångårig erfarenhet från styrelsearbete. De senaste åren har Clara arbetat som Executive Search Consultant och tillsatt både chefer och specialister i en bredd av branscher.

Clara är certifierad i bedömnings- och utvecklingsverktyg. Hon har en kandidatexamen i personal, arbete och organisation från Stockholms Universitet och har gått ledarskapsprogram vid Duke University.

Telefon + 46 8 12 22 08 03

clara.scherman@impactexecutives.se

LINKEDIN

MALIN HUMBLA

MALIN HUMBLA

Executive Business Assistant, Market & Communications

Malin har arbetat hos Impact Executives sedan 2015 med fokus på marknad och kundupplevelse. Hennes omfattande erfarenheter från liknande roller hos bl a Ramberg Advokater i Stockholm tillkommer vår affär och utveckling av densamma. Malin har också en entreprenörsbakgrund vilket går väl ihop med vårt sätt att arbeta.

Telefon +46 8 12 22 08 04

malin.humbla@impactexecutives.se

LINKEDIN

JOHANNA HANNUS

JOHANNA HANNUS

Consultant - föräldraledig

Johanna är verksam som konsult hos Impact Executives Finland. Hon har en bakgrund inom managementkonsultbranschen och kommer senast från Business Sweden där hon bistod företag inom energi, cleantech och industri med market intelligence och marknadsintroduktionsfrågor i både Helsingfors och Kairo.

Johanna har en ekonomiutbildning från Arcada i Helsingfors kompletterad med en master från Lunds Universitet.

Telefon +358 400 798 907

johanna.hannus@impactexecutives.fi

LINKEDIN

HEIKKI OTSOLAMPI

HEIKKI OTSOLAMPI

Consultant

Heikki är baserad vid vårt kontor i Helsingfors och har varit verksam inom Alumni sedan 2011 och stöder nu den interima verksamheten i Finland. Innan Alumni har Heikki arbetat inom biotech, marknad och IT.

Heikki har en Masterexamen i bioteknologi från Helsingfors Universitet.

Telefon +358 50 618 60

heikki.otsolampi@alumniglobal.com

LINKEDIN